Promoure la salut mitjançant
programes adaptats d’activitat física.

Aplicar estratègies nutricionals en
funció de les necessitats individuals.

Fomentar la inclusió i la igualtat
d’oportunitats per a tothom.

The Samba PEOPLE

DE LA DEDICACIÓ I DE LA IL·LUSIÓ DE L’ALBERT CANAL I D’EN SERGI MATEO NEIX SAMBA PEOPLE, UN PROGRAMA D’INTERVENCIÓ SOCIAL PER A PERSONES AMB TRASTORN DE L’ESPECTRE AUTISTA.

L’OBJECTIU ÉS FOMENTAR LA INCLUSIÓ I LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS MITJANÇANT PROGRAMES D’ACTIVITAT FÍSICA I DE NUTRICIÓ AMB LA FINALITAT DE PROMOURE LA SALUT I MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES.

Activitats & Preu

METODOLOGIA

Samba PEOPLE

INSCRIU-TE