Samba Campus SL és una empresa que organitza esdeveniments, campus i casals esportius adreçats a nens i nenes amb la finalitat de fomentar la pràctica esportiva i els hàbits nutricionals saludables.

Durant les activitats es fan fotos i vídeos per penjar-los a la pàgina web, xarxes socials i documents informatius, per poder donar a conèixer el projecte i les activitats que s’hi realitzen. En aquestes imatges poden aparèixer, individualment o en grup, nens i nenes que participen en l’activitat.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquesta empresa demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies i vídeos en les quals apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables.

Així doncs, autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en imatges preses en les activitats realitzades al The Samba Campus, i que algunes d’aquestes imatges es puguin penjar a la pàgina web, xarxes socials i/o documents informatius per il·lustrar el què fan els nens/es en les diferents activitats.